Offline ohjelmointi

Offline- eli etäohjelmointi suoritetaan tietokoneohjelmistolla, johon on rakennettu laitteiden 3D-malleista todellisen robottiaseman mukainen simulointimalli.

Tuotteesta ja sarjakoosta riippuen, offline-ohjelmoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. Robottiohjelmat voidaan tehdä tietokoneohjelmiston avulla keskeyttämättä tuotantoa. Uuden tuotteen tuotannon aloittamista voidaan nopeuttaa tekemällä robottiohjelmat etukäteen valmiiksi. Tällöin uusien robottiohjelmien tekeminen voidaan aloittaa heti, kun valmistettavasta tuotteesta on saatavilla 3D-malli.

Lisäksi ohjelmistoa voidaan käyttää apuna uusien tuotteiden ja hitsausjigien suunnittelussa. Simulointimallin avulla voidaan saada arvokasta tietoa robotin ulottuvuuksista ja luokse pääsystä määrättyihin paikkoihin. Simuloimalla robotin liikkeitä voidaan tahtiaika määrittää hyvinkin tarkasti. Toisaalta voidaan myös välttää vaurioita aiheuttavat konkreettiset törmäykset.

Finnroboticsin edustamiin OTC:n ja Nachin robotteihin on saatavilla erilaisia offline-ohjelmistoja. Käytettävän offline-ohjelmiston valintaan vaikuttavat muun muassa robottiaseman koko ja tyyppi, käytössä oleva prosessi, työkappaleiden mitat ja muodot sekä sarjakoko.

OTC:n FD-OT standardirobottiasemien helppoon ohjelmointiin

OTC:n omaa FD-OT offline-ohjelmistoa käytetään tyypillisesti standardirobottiasemissa. Robotin ohjelmointi voidaan suorittaa perinteistä online-ohjelmointia vastaavalla tavalla eli robotti liikutetaan haluttuun asemaan ja tallennetaan piste. Vaihtoehtoisesti robotin paikkapisteiden luomisessa voidaan hyödyntää työkappaleen 3D-mallia, jolloin pisteiden opettamista voidaan automatisoida ja nopeuttaa. Paikkapisteiden lisäksi ohjelmaan lisätään tarvittavat toimintokäskyt. Lopulta ohjelma testataan simuloimalla, jonka jälkeen valmis robottiohjelma voidaan ladata oikealle robotille.

igrip-offline

Igrip/UltraArc vaativien prosessien ja muotojen automatisoituun ohjelmointiin

Vaativiin hitsaussovelluksiin yms. prosesseihin suosittelemme Igrip/UltraArc offline-ohjelmointi- ja simulointiohjelmistoa. Piirrepohjainen työkappaleen 3D-malliin perustuva ohjelmointitapa mahdollistaa monimutkaistenkin liikeratojen vaivattoman ja nopean ohjelmoimisen, perinteiseen online-ohjelmointiin nähden. Asiakkaan prosessiin ja tarpeisiin räätälöity suomenkielinen käyttöliittymä ja makrot helpottavat ohjelmien tekoa.

ax-offline

Kysy lisää offline-ohjelmoinnin referensseistämme.