Työstö

Robotisoidussa työstössä ohjelmointi suoritetaan yleensä offline-ohjelmointina 3D-ohjelmistoilla. Näitä ovat esimerkiksi Delfoi CUT sekä Mastercam-pohjainen Robotmaster. Työstön liikeratojen mallinnus tehdään kappaleiden CAD-mallien avulla. Ohjelmistot tunnistavat kappaleiden piirteitä (reunat, aukot, pinnat) ja luovat niiden perusteella robotille liikeradat. Laajan työkalupankin ansiosta työstöratoja voidaan muokata käyttäjän haluamalla tavalla, säätää työstönopeudet ja valita oikeat työkalut.

Ohjelmointi ei rajoitu pelkästään robotin omiin akseleihin, vaan koko työstösolun layout voidaan simuloida. Finnrobotics Oy suunnittelee jyrsintäsolujen käsittelypöydät aina tapauskohtaisesti, jotta ne ovat varmuudella asiakkaan vaatimusten mukaiset. Servo-ohjattujen kääntöpöytien ja lineaariratojen tarkkuus riittää vaativiinkin sovelluksiin. Samalla työstöalueen laajuutta saadaan kasvatettua robotin oman ulottuman ulkopuolelle sekä robotin työstöasentoja optimoitua.


Loimaalainen JKR-Muovi Oy käyttää Nachi robottia muovin jyrsintään. Solu sisältää kahden kiinteän pöydän lisäksi servo-ohjatun käsittelypöydän, joka on synkronoitu robotin kanssa. Synkronointi mahdollistaa kappaleen pyörittämisen työstön aikana.

Robotisoitu työstö tarjoaa laajat mahdollisuudet erilaisille sovelluksille, kappaleille ja materiaaleille. Finnrobotics on toimittanut robotteja muovin, puun, lasikuidun ja alumiinin työstöön. Robotisoidun työstön sovelluksiin kuuluvat  jyrsinnän lisäksi kiillotus, hionta, jäysteenpoisto, irtileikkaus sekä valumallien työstö. Myös niiden yhdistelmät onnistuvat työkalunvaihtajien ansiosta.

jyrsintärobotti robottijyrsintä
Jyrsintärobotti voidaan rakentaa tiiviiseen konttiin. Näin pölyhaittoja saadaan rajattua työympäristössä.

Finnroboticsin toimittamiin jyrsintäsoluihin kuuluu myös sovellus, jossa ei käytetä 3D-ohjelmistoa. Se on korvattu luomalla ohjelmapankki, josta valitut ohjelmat joko skaalataan haluttuihin mittoihin tai siirretään halutut yksityiskohdat Shift-funktion avulla eri kohtiin kappaleen pinnalla. Kosketusnäyttöpaneelille on tätä varten luotu yksinkertainen, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Tämä mahdollistaa jopa yhden kappaleen sarjojen tuotannon ilman erillistä ohjelmointia.